Rekrutacja

 

 

 Nabór do II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego  odbywa się w szkolnym systemie rekrutacji.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły! wskaznik

 

 

Wniosek o przyjęcie do II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego 
im. Toniego Halika w Ostrołęce

Proszę o przyjęcie do klasy

wybierz max. 3 oddziały w jakiej chciałbyś się uczyć

Dane osobowe kandydata

Adres zamieszkania kandydata

DANE RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO

DANE DRUGIEGO RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO

Informacje dodatkowe

Po wypełnieniu wniosku, należy przyjść do kancelarii szkoły celem podpisu formularza.

Wniosek powinien podpisać kandydat do szkoły i rodzic/ opiekun prawny.

Bez wymaganych podpisów kandydata do szkoły i rodziców/ opiekunów prawnych wniosek jest nieważny.

Do wniosku należy dołączyć pozostałe, niezbędne dokumenty.

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły,
  • 3 fotografie,
  • zaświadczenie lekarskie,
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
  • zaświadczenie o zdanym egzaminie z OKE,
  • karta zdrowia,
  • wpisowe 20zł,
  • koszt wyposażenia i munduru pokrywa MON, rodzice- niewielka dopłata ok.270zł - dotyczy klas Oddziału Przygotowania Wojskowego

 

Warunki przyjęć do szkoły na rok 2023/2024 - nowe terminy  1498744095_new_4.png

Regulamin testu sprawności fizycznej do klasy mundurowej   1498744095_new_4.png

Wniosek o przyjęcie do szkoły 2023   1498744095_new_4.png

Zaświadczenie lekarskie OPW 1498744095_new_4.png

Procedury zmiany szkoły na II Społeczne LO w Ostrołęce  

 

Zakwaterowanie w Bursie Regionanej w Ostrołęce

Nasza szkoła współpracuje z Bursą Regionalną w Ostrołęce, ul. Traugutta 9a, tel. 29/760–28–01 w sprawie zakwaterowania uczniów spoza Miasta Ostrołęki. W celu złożenia wniosku o przyjęcie do Bursy proszę bezpośrednio kontaktować się z Dyrektorem Bursy Panią mgr Aliną Ambroziak.

Podaję również adres e-mailowy: dyrektor@bursa.ostroleka.pl

 

www.bursa.ostroleka.pl