Kierunki

Propozycja profili kształcenia w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika w Ostrołęce w roku szkolnym 2020/2021

 

1. Wojskowo-policyjny (przedmioty rozszerzone- historia lub geografia, wiedza o społeczeństwie);przedmioty dodatkowe-edukacja wojskowa, edukacja policyjna, samoobrona/taktyka i techniki interwencji. Współpraca z: Ministerstwem Obrony Narodowej, Akademią Sztuki Wojennej, 15.Giżycką Brygadą Zmechanizowaną, Wojskowym Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego w Bemowie Piskim k/Orzysza, 15. Mazurskim Batalionem Saperów w Orzyszu, 8.Szczycieńskim Batalionem Radiotechnicznym w Lipowcu k/Szczytna, Zakładem Karnym w Przytułach Starych, Komendą Miejską Policji w Ostrołęce, Federacją Organizacji Proobronnych- 1oddz.).

2. Społeczno-prawny (przedmioty rozszerzone-historia, wiedza o społeczeństwie); przedmioty dodatkowe- edukacja prawna– 1oddz.). Organizujemy Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Prawie, szczegóły - https://olimpiadaprawa.pl/

3. Humanistyczno-artystyczny (przedmioty rozszerzone- język polski, historia); przedmioty dodatkowe- historia sztuki, rysunek i malarstwo – 1oddz.).

4. Językowo-turystyczny (przedmioty rozszerzone - język angielski, język niemiecki, geografia); przedmioty dodatkowe-turystyka i rekreacja– 1oddz.).

5. Dziennikarsko-językowy ( przedmioty rozszerzone - język polski, język angielski, język niemiecki; przedmioty dodatkowe - warsztaty dziennikarskie, retoryka- 1oddz.).

 Zapraszamy do Rekrutacji