Kierunki

Propozycja profili kształcenia w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika w Ostrołęce w roku szkolnym 2021/2022

 

PROFIL WOJSKOWO-POLICYJNY

Profil wojskowy– policyjny daje możliwość zdobycia wiedzy ogólnej, umożliwiającej podjęcie dowolnych studiów. Rozwój sprawności fizycznej niezbędnej do podjęcia służby i kształtowania aktywnego stylu życia. Zwiększa odporność psychiczną i samodyscyplinę, stanowiąc bezcenny kapitał na przyszłość w pracy zawodowej i w życiu osobistym. Kierunek nauki zwiększa możliwości uzyskania ciekawej pracy zarówno w policji, wojsku, jak i innych instytucjach mundurowych kształtując przy tym patriotyzm i tożsamość narodową.

W czasie nauki liceum w klasie wojskowo - policyjnej:

 • będziesz brał udział w obozach wojskowych z udziałem żołnierzy zawodowych z Mazurskiego Batalionu Saperów w Orzyszu,
 • rajdach wojskowych z udziałem żołnierzy zawodowych 8. Szczycieńskiego Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu k/Szczytna,
 • pokazach i uroczystościach wojskowych w zaprzyjaźnionych jednostkach,
 • zapoznasz się ze specyfiką pracy zawodowego żołnierza i policjanta,
 • spotkasz się z przedstawicielami różnych służb mundurowych,
 • weźmiesz udział w rozprawach sądowych,
 • nauczysz się dowodzenia zespołem,
 • poznasz elementy musztry indywidualnej i zespołowej,
 • poprawisz sprawność fizyczną, sprawdzisz swoje umiejętności na torze, przeszkód dla kandydatów do wojska i policji,
 • weźmiesz udział w zawodach:"Sprawni jak Żołnierze", "O Srebrne Muszkiety", Musztra paradna itp.,
 • nabędziesz umiejętności strzeleckich,
 • wyjedziesz do jednostek wojskowych, policyjnych, służb więziennictwa i miejsc pamięci narodowej.

Przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie lub historia, wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty dodatkowe: edukacja wojskowa, edukacja policyjna,

samoobrona/taktyka i techniki interwencji.

Szkoła współpracuje z:Ministerstwem Obrony Narodowej, Akademią Sztuki Wojennej, 15.Giżycką Brygadą Zmechanizowaną, Wojskowym Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego Wojsk w Bemowie Piskim k/Orzysza, 15. Mazurskim Batalionem Saperów w Orzyszu, 8.Szczycieńskim batalionem radiotechnicznym w Lipowcu k/Szczytna, 5.Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej/52.batalion piechoty lekkiej w Komorowie, Wojskową Komendą Uzupełnień w Ostrołęce, Komendą Miejską Policji w Ostrołęce, Zakładem Karnym w Ostrołęce, Strzelnicą Sportową "OBROŃCA" w Troszynie.

Więcej o profilu ...

 

PROFIL DZIENNIKARSKO- JĘZYKOWY

Profil dziennikarski- językowy skierowany jest do osób chcących w praktyczny sposób nauczyć się dziennikarstwa, prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego, z wykorzystaniem warsztatów językowych, nastawionych na swobodną komunikację.

Proponujemy:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne z podstaw dziennikarstwa.
 • Zgłębienie zasad tworzenia tekstów informacyjnych, publicystycznych oraz praktycznego stosowania technik multimedialnych.
 • Zajęcia z teorii kultury, retoryki, redagowania i formatowania tekstu.
 • Warsztaty językowe, na których nauczysz się, jak łamać bariery językowe, a także zmierzysz się z sytuacjami typowymi dla pracy dziennikarza.

Proponowane rozszerzenia: język polski, język angielski, język niemiecki

Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie, retoryka i teoria kultury

-interpretacja tekstów (w tym także filmowych), warsztaty językowe (nastawione na swobodną konwersację).

Zajęcia praktyczne:

 • prowadzenie szkolnego radiowęzła "Domowy Klub" (przedstawianie najważniejszych informacji z życia szkoły, tworzenie listy przebojów, itp.),
 • tworzenie gazetki „Slogan”
 • pisanie scenariuszy spektakli teatralnych (współpraca z profilem humanistyczno – artystycznym),
 • udział w uroczystościach i wystąpieniach szkolnych (trening opanowania stresu, poprawności językowej, dykcji),
 • tworzenie filmów krótkometrażowych,
 • współpraca z lokalnymi mediami (zamieszczanie w lokalnych mediach ciekawostek z życia szkoły),
 • redagowanie i formatowanie tekstu (zasady wykorzystania programów komputerowych do edycji tekstu i grafiki oraz nowoczesne technologie tworzenia gazet internetowych).

PROFIL HUMANISTYCZNO-ARTYSTYCZNY

Jeżeli lubisz czytać, pasjonujesz się historią, interesujesz Cię teatrem i malarstwem to profil właśnie dla Ciebie. Dzięki niemu w klasie o profilu w zakresie rozszerzonym z języka polskiego i historii oraz zajęć dodatkowych historii sztuki zyskasz umiejętności krytycznego myślenia, poznasz sztukę argumentacji, udoskonalisz swój warsztat aktorski. Swoje zainteresowania możesz rozwijać biorąc udział w zajęciach dodatkowych koła teatralnego. Dla utalentowanych plastycznie do dyspozycji mamy również pracownię rysunku i malarstwa. Kolejnym walorem są zajęcia informatyczne oferujące projektowanie graficzne .

Klasa dla młodzieży z zainteresowaniami humanistycznymi oraz talentem aktorskim i malarskim. Oferujemy przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, historia,

Zajęcia dodatkowe: historia sztuki, rysunku i malarstwa oraz informatyka z elementami projektowania graficznego, do dyspozycji: pracownia rysunku i malarstwa, zajęcia plenerowe, warsztaty teatralne.

PROFIL ESTRADOWY

Jeżeli:

 • dobrze czujesz się na scenie,
 • Twoją pasją jest muzyka i taniec,
 • interesujesz się historią teatru, filmu i literatury,
 • chcesz nauczyć się interpretacji tekstu,
 • pragniesz uruchomić swój głos i ciało….

Zapraszamy do nas!!!

Profil estradowy skierowany jest do osób interesujących się teatrem, aktorstwem, muzyką i tańcem, czyli szeroko rozumianą działalnością rozrywkowo - artystyczną.

Przedmioty rozszerzone: historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język angielski

W trakcie 4– letniej edukacji

POZNASZ:

 • historię teatru polskiego i powszechnego,
 • historię dramatu polskiego,
 • historię muzyki, filmu i literatury,
 • historię teatru muzycznego,
 • historię sztuki i filozofii,
 • podstawy scen dialogowych prozą i wierszem.

NAUCZYSZ SIĘ:

 • swobodnego bycia na scenie.

DOŚWIADCZYSZ:

 • niekonwencjonalnych spotkań ze światem sceny, będziesz mógł porozmawiać z pracownikami teatru, obejrzeć pokaz charakteryzacji, zapoznać się z pracą osób, które na co dzień pozostają niewidoczne dla publiczności.

WEŹMIESZ UDZIAŁ:

 • w nagraniach rozrywkowych programów telewizyjnych,
 • i wielu innych przedsięwzięciach kulturalnych!

Patronat:

 • Ostrołęckie Centrum Kultury
 • Agencja Bojar

PROFIL JĘZYKOWO-TURYSTYCZNY

Profil językowo-turystyczny skierowany jest do osób otwartych, kochających turystykę i podróże, chcących poszerzać swoją wiedzę z zakresu turystyki m.in. nauczyć się zasad organizacji wycieczek oraz rozwijać swoje zainteresowania lingwistyczne na warsztatach językowych, nastawionych na swobodną komunikację, poprzez łączenie języka używanego w sytuacjach codziennych z językiem o tematyce turystycznej.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język niemiecki, geografia.

Proponujemy:

 • warsztaty językowe– prowadzenie konwersacji o tematyce turystycznej, rozszerzenie słownictwa z zakresu turystyki i hotelarstwa.
 • zajęcia z kulturoznawstwa.
 • zgłębianie zasad organizacji wycieczek w świetle istniejących przepisów.
 • ćwiczenia kształtujące umiejętności korzystania z map turystycznych, GPS, przewodników oraz aplikacji: Google Earth Pro, Google Scholar, Google Maps.
 • zajęcia z metod ochrony środowiska.
 • wzbogacanie wiedzy o dobrach kultury, ich wartości i znaczeniu w życiu każdej społeczności, w tym: regiony kulturowe Polski. Obszary o dużych przyrodniczych i antropogenicznych walorach turystycznych;

 • nawiązanie współpracy z biurem turystycznym (spotkania z przewodnikiem, pilotem wycieczek).
 • możliwość zaplanowania i zorganizowania wycieczki dla swojej klasy– praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.
 • (na koniec podjęcie działań zmierzających do umożliwienia najlepszym uczniom uzyskania uprawnień pilota lub kierownika wycieczek).

PROFIL SPOŁECZNO-PRAWNY

Jesteś osobą otwartą, umiesz pracować zespołowo, jesteś kreatywny i komunikatywny, chcesz zrozumieć mechanizmy funkcjonowania państw, społeczeństw i instytucji życia publicznego, wybierz klasę społeczno– prawną.

Jeśli wybierzesz naukę w klasie o tym profilu, skutecznie przygotujemy Cię do matury z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.

Język polski pozwoli Ci rozwinąć umiejętność i kulturę wypowiadania się, co jest niezbędne w prowadzeniu skutecznej komunikacji społecznej.

Historia poprzez pokazanie procesów historycznych pozwoli Ci lepiej zrozumieć podłoże współczesnych problemów społeczno- politycznych i uzupełnić w ten sposób wiedzę o społeczeństwie. Ukazując zaś tło historyczne ułatwi analizować utwory literackie.

Wiedza o społeczeństwie pomoże w nabyciu kompetencji społecznych bardzo pożądanych na rynku pracy przez pracodawców.

W celu lepszego przygotowania do matury uczniowie uczestniczą w dodatkowych konsultacjach przedmaturalnych. 

Rozszerzeniem programu wiedzy o społeczeństwie są dodatkowe zajęcia z edukacji prawa. W ramach tych zajęć uczniowie poznają specyfikę pracy w wymiarze sprawiedliwości i organach ścigania. Służą temu m.in. zajęcia, które odbywają się w Sądzie Okręgowym i Sądzie Rejonowym w Ostrołęce. Uczniowie mają możliwość poprzez spotkanie z pracownikami Sądu (sędzia, prokurator, protokolant), zwiedzanie budynku i uczestnictwo w procesach sądowych, zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania sądownictwa w Polsce. Szkoła współpracuje również z Miejską Komendą Policji w Ostrołęce oraz Zakładem Karnym w Przytułach Starych.

Edukacja prawna pozwala też lepiej przygotować się do matury z wiedzy o społeczeństwie oraz olimpiad prawniczych w zakresie podstaw prawa, głównie konstytucyjnego, karnego, cywilnego i pracy.

Szkoła jest organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. Celem olimpiady jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy i poszanowania dla prawa.

Laureaci i finaliści otrzymali cenne nagrody, dyplomy i zaświadczenia laureata/finalisty, co uprawnia do przyjęcia na studnia do 12 uczelni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Olimpiady. www.olimpiadaprawa.pl.

W roku szkolnym 2021/2022 utworzona zostanie na potrzeby edukacji społeczno-prawnej szkolna sala sądowa. W sali sądowej uczniowie odbywać będą zajęcia poświęcone procesowi sądowemu i funkcjonowaniu instytucji wymiaru sprawiedliwości. W sposób szczególny z sali sądowej będą korzystać uczniowie klas o profilu społeczno-prawnym i uczestnicy zajęć związanych z tematyką prawną. Sala będzie ułatwiała zapoznanie się uczniów ze specyfiką poszczególnych postępowań sądowych oraz z innymi zagadnieniami prawnymi. Ponadto pomieszczenie pozostaje dostępne na potrzeby zajęć tematycznych z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i innych przedmiotów dla uczniów wszystkich klas.

 Zapraszamy do Rekrutacji