Kadra
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZANY PRZEDMIOT
mgr Adam Ochenkowski-dyrektor szkoły podstawy przedsiębiorczości
mgr Anna Gabryś język polski, bibliotekarz
mgr Elżbieta Ciborowska historia, historia i społeczeństwo
mgr Grzegorz Pekura wiedza o społeczeństwie
mgr Elżbieta Czartoryska - Winiarska geografia
mgr Adrianna Pekura chemia
mgr Bożena Graczyk fizyka, informatyka
mgr Anna Zaniewska biologia
mgr Iwona Mościcka

wychowanie fizyczne, edukacja wojskowa,

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Diana Zawalich pedagog szkolny, doradca zawodowy
mgr Rafał Mędelski religia
mgr Monika Augustyniak język niemiecki
mgr Edyta Chojnowska matematyka
mgr Anna Ochenkowska plastyka 
mgr Daniel Zaręba taktyka i techniki interwencji
mgr Rafał Mędelski wychowanie do życia w rodzinie
mgr Monika Kocoń język angielski

podinsp.mgr Mariusz Kozicki

wyznaczeni policjanci przez Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce

 

edukacja policyjna

lic.Luiza Dawidczyk

główny księgowy

Sylwia Bogdańska sprzątaczka