Kadra
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZANY PRZEDMIOT
mgr Adam Ochenkowski-dyrektor szkoły podstawy przedsiębiorczości
mgr Małgorzata Kisiel język polski
mgr Emilia Zyra wiedza o kulturze
mgr Emilia Zyra język polski, historia i społeczeństwo
mgr Elżbieta Ciborowska historia
mgr Marek Jachna wiedza o społeczeństwie, historia
mgr Elżbieta Czartoryska - Winiarska geografia, przyroda
mgr Ilona Mieszczyńska chemia, przyroda
mgr Bożena Graczyk matematyka
mgr Bożena Graczyk fizyka, przyroda
mgr Anna Zaniewska biologia, przyroda
mgr Iwona Mościcka wychowanie fizyczne, edukacja wojskowa
mgr Małgorzata Kisiel pedagog szkolny, bibliotekarz, doradca zawodowy
mgr Rafał Mędelski religia
mgr Monika Augustyniak język niemiecki
mgr Edyta Chojnowska matematyka
mgr Iwona Mościcka edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Anna Ochenkowska edukacja artystyczna, plastyka 
mgr inż. Michał Skwarski informatyka
mgr Daniel Zaręba taktyka i techniki interwencji
mgr Rafał Mędelski wychowanie do życia w rodzinie
mgr Monika Kocoń język angielski

podinsp.mgr Mariusz Kozicki

wyznaczeni policjanci przez Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce

 

edukacja policyjna

lic.Luiza Dawidczyk

główny księgowy

Sylwia Bogdańska sprzątaczka