Plan lekcji

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

WAŻNY OD  - 01.09.2020r.

KLASA IA   

Wychowawca klasy – mgr Mościcka Iwona

Czas trwania

lekcji

od-do

  Poniedziałek

       Wtorek

       Środa

      Czwartek

      Piątek

8.00-  8.45 j.niemiecki  13  eduk.wojsk. 13  takt.i tech.inter. 20  chemia 13  wych.fiz. 20
8.55-  9.40 matematyka  13  historia 13  eduk.polic. 13  w.dz.-teatr. 13  wych. fiz. 20
9.50-10.35 j.polski  13  wos 13  j.polski 13  biologia 13  fizyka 13
10.45-11.30 j.polski  13  godz.wych. 13  eduk.wojs. 13  geografia 13  j.angielski 13
11.45-12.30 eduk.bezp.  13  j.polski 13  plastyka 13  j.angielski 13  matematyka 13
12.40-13.25 historia  13  wos 13  matematyka 13  informatyka 16  j. niemiecki 13
13.35-14.20  j.angielski  13  geografia 13  religia 13      religia 13
14.30-15.15
15.25-16.10

wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie, 

KLASA IIA

 Wychowawca klasy – mgr Kisiel Małgorzata

Czas trwania

lekcji

od-do

  Poniedziałek

       Wtorek

       Środa

      Czwartek

      Piątek

8.00-  8.45  j.polski 9  matematyka 9  chemia 9  matematyka 9  j.polski 9
8.55-  9.40  j.polski 9  eduk.wojsk. 9  takt.i tech.inter. 20  chemia 9  wos 9
9.50-10.35  biologia 9  fizyka 9  eduk. polic. 9  matematyka 9  wych.fiz. 20
10.45-11.30  matematyka 9  godz. wych. 9  wos 9  biologia 9  wych.fiz. 20
11.45-12.30  historia 9  j.polski 9  geografia 9  religia 9  j.niemiecki 9
12.40-13.25  j.angielski 9  j.angielski 9  podst.przedsięb. 9  geografia 9  geografia 9
13.35-14.20  geografia 9  j.niemiecki 9  informatyka gr.I 16  informatyka gr.II 16  j.angielski 16
14.30-15.15  religia 9
15.25-16.10

wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie

KLASA IIB

Wychowawca klasy – mgr Kocoń Monika

Czas trwania

lekcji

od-do

  Poniedziałek

       Wtorek

       Środa

      Czwartek

      Piątek

8.00-8.45

 wych.fiz. 20  wos 1  edu.polic. 1  j.polski 1  wos 1

8.55- 9.40

 wych.fiz. 20  matematyka 1  wos 1  j.polski 1  j.polski 1
9.50-10.35  matematyka 1  edu.wojsk. 1  takt.i tech.inter 20  j.angielski 1  hist. i społ. 1
10.45-11.30  j.niemiecki 1  godz.wych. 1  edu.art. 1  hist. i społ. 1  matematyka 1
11.45-12.30  j.angielski 1  j.niemiecki 1  matematyka 1  geografia 1  j.angielski 1
12.40-13.25  j.polski 1  geografia 1  geografia 1  matematyka 1  religia 1
13.35-14.20  j.polski 1  religia 1  podst.przeds. 1      geografia 1
14.30-15.15
15.25-16.10

wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie

KLASA IIIA

Wychowawca klasy – mgr Zyra Emilia

Czas trwania

lekcji

od-do

  Poniedziałek

       Wtorek

       Środa

      Czwartek

      Piątek

8.00-  8.45  j.polski 5  matematyka 5  j.polskie 5  hist. i społ. 5  matematyka 5
8.55-  9.40  j.polski 5  matematyka 5  edu.wojsk. 5  j.angielski 5  matematyka 5
9.50-10.35  wych.fiz. 20  hist. i społ. 5  wos 5  geografia 5  wos 5
10.45-11.30  wych.fiz. 20  godz. wych. 5  takt. i tech.inter. 5  matematyka 5  j.polski 5
11.45-12.30  j.niemiecki 5  wos 5  j.angielski 5  matematyka 5  geografia 5
12.40-13.25  geografia 5  j.niemiecki 5  religia5    religia 5  j.angielski 5
13.35-14.20                    
14.30-15.15
15.25-16.10

wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie

 

KLASA III B

Wychowawca klasy – mgr Chojnowska Edyta

Czas trwania

lekcji

od-do

  Poniedziałek

       Wtorek

       Środa

      Czwartek

      Piątek

8.00-  8.45  matematyka 11  historia 11  wos 11  wych.fiz. 20  j.polski 11
8.55-  9.40  j.niemiecki 11  wos 11  j.polski 11  wych.fiz. 20  j.polski 11
9.50-10.35  historia 11  matematyka 11  edu.wojsk. 11  j.polski 11  j.angielski 11
10.45-11.30  historia 11  godz.wych. 11  matematyka 11  matematyka 11  wos 11
11.45-12.30  przyr./geogr. 11  j.angielski 11  takt. i tech.inter. 20  matematyka 11  religia 11
12.40-13.25      religia 11  j.angielski 11  przyr./fizyka 11  matematyka 11
13.35-14.20                  j.niemiecki 11
14.30-15.15
15.25-16.10

wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie

 

printer 11 PLAN DO WYDRUKU