Plan lekcji

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

WAŻNY OD  - 01.09.2021r.

KLASA IA   

Wychowawca klasy – mgr Edyta Chojnowska

Czas trwania

lekcji

od-do

  Poniedziałek

       Wtorek

       Środa

      Czwartek

      Piątek

8.00-  8.45  matematyka 11  matematyka 11 takt. i tech.interwencji 20  j.polski 11  eduk.wojskowa 11
8.55-  9.40  biologia 11  wos 11 eduk.policyjna 11  j.polski 11  matematyka 11
9.50-10.35  j.angielski 11  fizyka 11 j.angielski 11  j.niemiecki 11  wos 11
10.45-11.30  j.polski 11  j.polski 11 j.niemiecki 11  j.angielski 11  religia 11
11.45-12.30  geografia 11  informatyka 16 godz. wych.    historia 11  geografia 11
12.40-13.25  historia 11  religia 11 wych-fiz 20  eduk.dla bezpieczeństwa 11  chemia 11
13.35-14.20      plastyka 11 wych-fiz 20  eduk.wojskowa 11    
14.30-15.15
15.25-16.10

KLASA IIA

 Wychowawca klasy – mgr Iwona Mościcka

Czas trwania

lekcji

od-do

  Poniedziałek

       Wtorek

       Środa

      Czwartek

      Piątek

8.00-  8.45 biologia 13 biologia 13 edu.policyjna 13  fizyka 13 matematyka 13
8.55-  9.40 matematyka 13 matemartyka 13 takt. i tech. interwencji 20  j.niemiecki 13 eduk. wojskowa 13
9.50-10.35 wych-fiz 20 j.polski 13 j.niemiecki 13 historia 13 j.polski 13
10.45-11.30 wych-fiz 20 wos 13 j.angielski 13 geografia 13 j.polski 13
11.45-12.30 historia 13 j.polski 13 godz. wych. 13 chemia 13 wos 13
12.40-13.25 geografia 13 informatyka 16 matematyka 13 j.angielski 13 geografia 13
13.35-14.20 j.angielski 13 geografia 13 j.polski 13 podst. przedsięb. 13 chemia 13
14.30-15.15 religia
13 religia 
13
15.25-16.10

KLASA IIIA

Wychowawca klasy – mgr Anna Gabryś

Czas trwania

lekcji

od-do

  Poniedziałek

       Wtorek

       Środa

      Czwartek

      Piątek

8.00-  8.45 wych-fiz 20 wos 9 podst.przedsięb. 9 j.niemiecki 9 wos 9
8.55-  9.40 wych-fiz 20 biologia 9 j.angielski 9 fizyka 9 j.polski 9
9.50-10.35 j.polski 9 matematyka 9 takt. i tech. interwencji 20 j.angielski 9 eduk. wojskowa 9
10.45-11.30 geografia 9 fizyka 9 matematyka 9 chemia 9 wos 9
11.45-12.30 matematryka 9 geografia 9 godz. wych. 9 geografia 9 j.niemiecki 9
12.40-13.25 j.angielski 9 j.polski 9 j.polski 9 historia 9 religia 9
13.35-14.20 religia 9 informatyka 16 historia 9     geografia 9
14.30-15.15
15.25-16.10

 

KLASA III B

Wychowawca klasy – mgr Monika Kocoń

Czas trwania

lekcji

od-do

  Poniedziałek

       Wtorek

       Środa

      Czwartek

      Piątek

8.00-  8.45 j.polski 12 wych-fiz 20 j.angielski 12 matematyka 12 j.polski 12
8.55-  9.40 j.polski 12 wych-fiz 20 j.niemiecki 12 matematyka 12 wos 12
9.50-10.35 geografia 12 wos 12 matematyka 12 j.polski 12 matematyka 12
10.45-11.30 matematyka 12 matematyka 12 takt. i tech. interwencji 20 hist. i społ. 12 eduk.wosjkowa 12
11.45-12.30 j.angielski 12 wos 12 godz.wych 12 j.angielski 12 religia 12
12.40-13.25     geografia 12 hist. i społ. 12 geografia 12 j.niemiecki 12
13.35-14.20     religia 12            
14.30-15.15
15.25-16.10

wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie

 

printer 11  PLAN DO WYDRUKU