Rada rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW


l.p. Funkcja Nazwisko i Imię
1. Przewodniczący Rady Rodziców p.Katarzyna Sokołowska
2. Z-ca przewodniczącego p.Sylwia Przychodzeń
3. Skarbnik p.Ewa Dziełak-Załęska
4. Sekretarz p.Joanna Czartoryjska
5. Członek p.Katarzyna Milewska
6. Dyrektor szkoły - z głosem doradczym p.Adam Ochenkowski

 

Składka na fundusz szkolny za rok 2020/2021 wynosi 80,00zł.

Wpłat można dokonywać na konto bankowe: 

Santander Bank Polska S.A.  62 1090 2590 0000 0001 3168 4335