Rada rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW


l.p. Funkcja Nazwisko i Imię
1. Przewodniczący Rady Rodziców p.Mariusz Napiórkowski
2. Z-ca przewodniczącego p.Jolanta Korsak
3. Skarbnik p.Ewa Dziełak-Załęska
4. Sekretarz p.Aneta Duszak
5. Członek p.Katarzyna Shukayeva
6. Członek p.Beata Pisiak
7. Członek p.Katarzyna Sokołowska
8. Członek p.Mariola Kochanowicz
9. Członek p.Marzena Bałas
10. Dyrektor szkoły - z głosem doradczym p.Adam Ochenkowski

 

Składka na fundusz szkolny na rok szkolny 2022/2023 wpłacona do końca roku kalendarzowego tj. do 31.12.2022r.  wynosi 80,00zł.

Od 01.01.2023r. składka wynosi 100,00zł.

Wpłat można dokonywać na konto bankowe: 

Rada Rodziców przy II Społecznym LO im. T.Halika

Santander Bank Polska S.A.  62 1090 2590 0000 0001 3168 4335