Rodzina polonijna - Wymiana młodzieży 2018

Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej "Rodzina Polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce."

Projekt wymiany młodzieży pomiędzy polską szkołą - Gimnazjum w Trokach na Litwie a II Społecznnym Liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika w Ostrołęce.