Aktualności

baner

Uczniowie klasy 2a (czworo) wyraziło chęć uczestniczenia w XIX Olimpiadzie Znajomości Afryki organizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Etap szkolny odbył się 17.XII.2020r.

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się 2 uczennice: Anna Wolaniecka i Ilona Pijanowska.

Do etapu centralnego, który odbędzie się 14.IV.2021r. przeszła Anna Wolaniecka.

Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem działań naszych rodaków, misjonarzy, ambasadorów naszego kraju oraz ludzi Afryki- wśród których żyją.

Zagadnienia konkursowe były bardzo obszerne, ale też niezwykle ciekawe. Obejmowały historię państw afrykańskich, ich fundamenty, jedność i różnorodność- a więc kształtowanie się narodów, ich wielokulturowość, obyczaje współistnienie jak i konflikty religijne, wojny, niewolnictwo i walkę o niepodległość. Ważne treści dotyczyły istoty i wkładu kościoła katolickiego w rozwój misji i promocji ludzkiej. Uczestnictwo w konkursie integruje uczniów w idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie, uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury.

Do Olimpiady przygotowuje nauczyciel geografii Pani Elżbieta Czartoryska- Winiarska.

Gratulujemy uczniom a Ani życzymy powodzenia w walce o indeks.