Aktualności

11 grudnia 2020 roku w Ostrołęckim Centrum Kultury odbyła się XIII Samorządowa Gala Uczniowska wyróżniono najzdolniejszych uczniów ostrołęckich szkół w kategoriach: najwyższa średnia ocen w całym cyklu nauczania, najwyższa końcowo roczna średnia ocen, talent, pasje twórcze oraz wybitny sportowiec. Spotkanie odbyło się on-line z Prezydentem Miasta Ostrołęki– Panem Łukaszem Kulikiem oraz Przewodniczącym Rady Miasta Ostrołęki– Panem Wojciechem Zarzyckim.

Młodzi, utalentowani uczniowie otrzymali listy gratulacyjne, oraz nagrody książkowe. Naszą szkołę w kategorii najwyższa średnia ocen w całym cyklu kształcenia reprezentował Przemysław Mroczkowski, uczeń klasy IIIa z wynikiem 5,07, charakteryzujący się dużą aktywnością społeczną i odpowiedzialnością za podejmowane działania. Jest kreatywny, sympatyczny, koleżeński, uczniem klasy mundurowej, aktywnie udziela się na rzecz szkoły. Brał udział m.in. w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie prezentacjach edukacyjnych dla ósmoklasistów, uroczystościach szkolnych, apelach. Odpowiedzialny, dobry organizator, uczynny.

W kategorii wybitny sportowiec - Eliasz Napiórkowski , uczeń klasy IIa, średnia ocen 4,0, utalentowany sportowo, o czym świadczą jego osiągnięcia: IV miejsce w tenisie stołowym, I.miejsce w biegu na 100 m w Mistrzostwach Międzypowiatowych, II miejsce w MiMS, XII m. w Halowych Mistrzostwach Polski w LA. Charakteryzuje się dużą aktywnością społeczną i odpowiedzialnością za podejmowane działania. Godny uznania, życzliwy-uczeń klasy mundurowej, aktywnie udziela się na rzecz szkoły. Ponadto godnie reprezentował szkołę w zawodach sportowo-obronnych.

W kategorii najwyższa średnia ocen– Bartosz Stolarczyk, uczeń klasy IIa z wynikiem 5,06. Uczeń wzorowy, aktywny, charakteryzuje się dużą aktywnością społeczną i odpowiedzialnością za podejmowane działania. Ambitny, odpowiedzialny, koleżeński, brał udział w licznych konkursach na terenie szkoły.

mroczkowski przemyslaw

napiorkowski eliasz

stolarczyk bartosz