Aktualności

ULOTKA OdyseJAv1W II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika realizowany jest obecnie bardzo ciekawy projekt DRABINA ROZWOJU LIDERÓW.

Do udziału w tym przedsięwzięciu szkoła została zaproszona przez Fundację Drabina Rozwoju- realizatora projektu, a współfinansowany jest on ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Narodowego Programu Zdrowia.

Zajęcia odbywają się w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams, a bierze w nim udział 24 uczniów i 18 nauczycieli.

Głównym celem projektu jest rozwój sieci wsparcia rówieśniczego w zakresie profilaktyki zachowań autodestrukcyjnych. Treści przekazywane przez specjalistów w trakcie warsztatów dla młodzieży i kadry pedagogicznej przede wszystkim uczą uważności i wrażliwości na potrzeby rówieśników. reagowania na niepokojące zachowania zarówno w realnym, jak też wirtualnym świecie. Podczas 10 godzin warsztatów z pedagogiem, panią Małgorzatą Kisiel, młodzi ludzie uczą się rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami, właściwej komunikacji, postawy gotowości do pomocy innym. Z kolei na zajęciach z psychologiem, panią Pauliną Jakubowską, w sposób praktyczny rozwijają postawę rozumiejącą siebie i innych. Projekt spotkał się także z dużym zainteresowanie ze strony kadry pedagogicznej szkoły,. Nauczyciele, w trakcie pięciu godzin warsztatów mogli doskonalić swoją wiedzę na temat problemów rozwojowych uczniów w wieku dorastania. Forma warsztatowa zajęć sprzyjała wymianie doświadczeń.

W ramach projektu powstaje także aplikacja OdyseJa - kosmiczna podróż po planetach rozwoju osobistego, która z pewnością pomoże użytkownikom w radzeniu sobie z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością, choćby w obliczu zagrożenia epidemiologicznego.

Bardzo ważnym elementem programu jest powstanie poradni ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE. Znajdziemy tu profile poradni i ośrodków pomocy, konsultacje przez Video- Chat, Chat i telefon, grupy wsparcia i warsztaty, specjalistę na interaktywnej mapie, ciekawe materiały dotyczące pomocy psychologicznej.

Udział w projekcie DRABINA ROZWOJU LIDERÓW , w obecnym, trudnym czasie jest dla wszystkich uczestników bardzo ciekawym, rozwijającym przeżyciem. Dziękujemy Fundacji Drabina Rozwoju za zaproszenie i czekamy na jego kontynuację. Dzięki udziałowi w warsztatach uświadomiliśmy sobie, jak istotne jest posiadanie wiedzy psychologicznej i ilu tragedii można by uniknąć, gdyby wśród nas było więcej liderów szczególnie uwrażliwionych na problemy innych. Z pewnością nasi liderzy będą wiedzieli, że ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE.