II Społeczne Liceum Ogólnokształcące

 im. Toniego Halika w Ostrołęce

 

aktualnosci1

rodzice uczniowii

szkola

oferta edukacyjna

galeria

DSC 00258. Batalion Radiotechniczny objął patronat nad klasami wojskowymi II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce. 04 sierpnia 2021r., podczas uroczystego podpisania porozumienia, pomiędzy ppłk.Mariuszem Miłkowskim, dowódcą batalionu, a mgr Adamem Ochenkowskim, dyrektorem szkoły w obecności mgr Iwony Mościckiej, szkolnego koordynatora klas wojskowych.

-Podpisane dziś porozumienie przyczyni się do realizacji programu szkolenia w klasach wojskowych w ramach zezwolenia Ministerstwa Obrony Narodowej na utworzenie w każdym roku jednej klasy pierwszej na czas nieokreślony.

Współpraca nad klasami mundurowymi naszego liceum zapoczątkowana jeszcze wcześniej przez Pana Pułkownika Krzysztofa Lisa w 2013 roku, później kontynuowana w latach 2018-2020 przez ppłk.Leszka Ślimaka, będzie w dalszym ciągu realizowana przez Pana dowódcę Mariusza Miłkowskiego.

Udział 8.batalionu radiotechnicznego zawsze sprawiał, że Wojsko Polskie zaistniało dla uczniów II Społecznego Liceum Ogólnokształcące w formie osobowej. Żołnierze włączają się aktywnie we wspólną realizację planu współpracy. Przygotowane przez nich prezentacje i pokaz sprzętu wojskowego były największą atrakcją.

Batalion zobowiązany będzie do prowadzenia zajęć praktycznych na terenie Jednostki Wojskowej oraz innych obiektach będących w użytkowaniu oraz pomocy instruktorskiej żołnierzy zawodowych. Co zakłada porozumienie?

„Zgodnie z postanowieniami współpracy batalion obejmie patronatem klasy wojskowe, które od 2008 roku funkcjonują IISpołecznym Liceum. Batalion odpowiedzialny będzie za realizacje dodatkowych zajęć szkoleniowych. Zajęcia z uczniami odbywać się będą w JW2031 oraz na obiektach wojskowych dostosowanych do formy, metod i tematyki zajęć i na terenie szkoły.”

Oddziały przygotowania wojskowego to nowe rozwiązanie oświatowe. Za jego realizację odpowiadają organy prowadzące szkoły. Program nauczania obejmie szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum ogólnokształcącego, w trakcie którego będą realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum. Program obejmie cztery podstawowe bloki tematyczne:

–szkolenie bojowe (w tym m.in. taktykę, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obronę przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe);

–szkolenie logistyczne (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa);

–szkolenie z wybranych przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych);

–podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP).