II Społeczne Liceum Ogólnokształcące

 im. Toniego Halika w Ostrołęce

 

aktualnosci1

rodzice uczniowii

szkola

oferta edukacyjna

galeria

"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”

Jan Paweł II Papież

9Rozpoccie roku 21 22 5W środę, 1 września uczniowie po raz pierwszy od kilku miesięcy poszli do szkoły. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej nauka w nowym roku szkolnym, pomimo sytuacji związanej z epidemią covid-19, będzie odbywała się w formie stacjonarnej.

Tradycyjnie już rok szkolny rozpoczął się Mszą św. o godz.8.30 w Sanktuarium pw.św. Antoniego Padewskiego (Klasztor). Następnie o godz.930 cała społeczność szkolna zebrała się w szkolnej sali gimnastycznej. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego Dyrektor szkoły Adam Ochenkowski przywitał zgromadzonych gości: ppłk.Waldemara Kowalskiego, dowódcę 52.batalionu lekkiej piechoty w Komorowie, mł.chor.Grzegorza Mikołajczyka z 15.Mazurskiego Batalionu Saperów w Orzyszu, ppor.Pawła Kaczmarczyka z 8.Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu k/Szczytna, por.Marcina Chełchowskiego, przedstawiciela komendanta WKU w Ostrołęce, przedstawiciela Komendy Policji w Ostrołęce panią Magdalenę Eliasz oraz nowozatrudnionych nauczycieli: chemii panią Adriannę Turek, pedagoga szkolnego panią Dianę Zawalich, języka polskiego panią Annę Gabryś, wiedzy o społeczeństwie pana Grzegorza Pekurę, całą Radę Pedagogiczną i uczniów. Następnie nawiązał do wydarzeń mających miejsce 82 lat temu– do wybuchu II wojny światowej i przywołał słowa ówczesnego prezydenta RP Ignacego Mościckiego.

W części skierowanej do uczniów Dyrektor szkoły zacytował Jana Pawła II: „musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni nie wymagali”. Zwrócił uwagę na konieczność pracy nad sobą, stawiania sobie wysokich celów i skuteczności w ich realizacji, aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.

Zostały odczytane listy Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka oraz list Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka skierowany do kadetów klas wojskowych. Do szkoły wpłynęły życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego od Pana ppłkJarosława Wyszeckiego, komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim k/ Orzysza.

Przypomniał o ofercie edukacyjnej: kołach zainteresowań, zajęciach artystycznych, które pomogą w realizacji młodzieńczych pasji oraz nagrodach dla uczniów za systematyczną i ciężką pracę. W tym miejscu także powrócił do osiągnięć uczennicy klasy IIIb Kingi Święckiej oraz ucznia klasy IIIA Bartosza Stolarczyka, którzy w ubiegłym roku szkolnym osiągnęli najwyższą średnią.

9Rozpoccie roku 21 22 12Kolejnym elementem uroczystości było ślubowanie uczniowskie uczniów kl. I i II oraz wręczenie legitymacji szkolnych i wojskowych.

Ostatnim punktem dzisiejszego spotkania był montaż słowno – muzyczny przygotowany przez panią Annę Ochenkowską i młodzież klas drugich i trzecich. Część artystyczna przede wszystkim poświęcona była kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie przywitali wszystkich po wakacyjnej przerwie, szczególnie serdecznie powitali młodzież rozpoczynającą naukę w IISLO:

„Dzisiejszy dzień to radosne spotkanie z koleżankami i kolegami po wakacyjnym wypoczynku, ale przede wszystkim niezwykły dzień i wielkie przeżycie dla nowo przyjętych uczniów naszej szkoły. To ich właśnie witamy szczególnie w szkolnej społeczności. Pamiętajcie, że nie taki diabeł straszny, jak go malują i że każdy z nas był kiedyś w pierwszej klasie. Początki na pewno nie będą łatwe, ale wierzymy, że nasza szkoła stanie się waszą szkołą a nauka w niej niech będzie dla was owocna i przyjemna”.

Na koniec oficjalnej części uroczystości Dyrektor szkoły omówił najważniejsze zasady i zachęcał do szczepień przeciw covid-19. Pierwszy dzień w szkole po tych wyjątkowych wakacjach zakończył się spotkaniem wychowawców z uczniami w salach lekcyjnych.

Zapraszamy do GALERII