Aktualności

Relacja z olimpiady prawniczej organizowanej przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Prawie z siedzibą w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika w Ostrołęce pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

W dniu 27 marca 2021 r. odbył się Finał XXIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie, w którym wzięło udział 62 uczniów szkół licealnych z naszego kraju wyłonionych spośród 16 okręgów (Opole, Poznań, Kielce, Chorzów, Warszawa, Białystok, Szczecin, Lublin, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Toruń, Wrocław, Olsztyn, Kraków, Skierniewice, Przemyśl). Olimpiada ma charakter ogólnopolski. Celem olimpiady jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy i poszanowania dla prawa.

PATRONATY HONOROWE PATRONATY HONOROWE
1. Komisja Europejska, Przedstawicielstwo w Polsce 12. Krajowa Izba Radców Prawnych
2. Marszałek Sejmu RP 13. Kancelaria Adwokacka -Paweł Niewiadomski
3. Marszałek Województwa Mazowieckiego AKCEPTACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
4. Naczelna Rada Adwokacka 1. Rzecznik Praw Obywatelskich
5. Krajowa Rada Sądownictwa 2. Minister Sprawiedliwości
6. Naczelny Sąd Administracyjny    
7. I Prezes Sądu Najwyższego    
8. Rzecznik Praw Dziecka    
9. Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce    
10. Prokurator Okręgowy w Ostrołęce    
11. Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki    

Olimpiada składała się z trzech etapów: eliminacje szkolne ( test wiedzy prawniczej), w których wzięło udział 1300 ze 200 polskich szkół licealnych, eliminacje okręgowe (test wiedzy prawniczej oraz pisemny egzamin prawniczy), które zgłosiły do dziesięciu uczestników do eliminacji finałowych- ogólnopolskich (egzamin ustny z wiedzy prawniczej i samorządowej). W eliminacjach okręgowych wzięło udział 312 uczestników ze 139 szkół. W wyniku eliminacji centralnych (egzamin ustny). 33 uczestników otrzymało tytuł laureata, 29 tytuł finalisty.

Laureaci i finaliści otrzymali dyplomy i zaświadczenia laureata/finalisty. Gratulujemy.

Szczegółowa lista laureatów i finalistów jest opublikowana na stronie Olimpiady: www.olimpiadaprawa.pl

Ponadto otrzymali uprawnienia wyższych uczelni – przyjęcie na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego:

L.p. Nazwa Uczelni Kierunki kształcenia
1. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, historia, politologia, prawo, socjologia
2. Uniwersytet w Białymstoku prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe, kryminologia, ekonomiczno-prawny, filozofia i etyka
3. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edytorstwo, europeistyka, historia, historia sztuki, filologia polska, filologia klasyczna, filologia romańską, filologia słowiańska, filologia germańska, filozofia, kognitywistyka, krajoznawstwo i turystyka kulturowa, kulturoznawstwo, prawo, retoryka stosowana, socjologia, zarządzanie dokumentacją i archiwistyką
4. Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych                       w Kielcach dziennikarstwo i komunikacja społeczna, prawo, ekonomia, europeistykę, turystyka i rekreacja
5. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie na wszystkie kierunki studiów jednolitych studiów magisterskich i studiów licencjackich                                        z uwzględnieniem systemu rejestracji na stronie internetowej UJ
6. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymują maksymalną liczbę punktów z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Prawo do otrzymania maksymalnej liczby punktów przysługuje laureatom i finalistom tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości - niezależnie od roku uzyskania zaświadczenia laureata bądź finalisty
7. Gdański Uniwersytet Medyczny zdrowie środowiskowe
8. Uniwersytet Łódzki wszystkie kierunki na Wydziale Studiów Międzynarodowych   i Politologicznych
9. Uniwersytet Śląski administracja, oligofrenopedagogika arteterapią, pedagogika, prawo, historia, turystyka historyczna, przedsiębiorczość, indywidualne studia obszarowe, nauki o rodzinie, teologia
10. Uniwersytet Zielonogórski administracja, ekonomia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, geoinformatyka i techniki satelitarne, kulturoznawstwo, prawo, socjologia, zarządzanie, zarządzanie gospodarką komunalną.
11. Uniwersytet Medyczny w Łodzi Biotechnologia, elektroradiologia, zdrowie publiczne
12. Uniwersytet Warszawski prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, europeistyka-integracja europejska, organizacja rynku pracy, politologia, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe.