Aktualności

festiwal

19 lutego 2021r. rozpoczyna się wirtualny Festiwal Filmów Naukowych im. Stanisława Lema. W związku z tym za pośrednictwem on-linowych wydarzeń będą prezentowane filmy naukowe wybrane i recenzowane przez pracowników naukowych PAN oraz wywiady i wykłady z ekspertami oraz naukowcami.

Festiwal Filmów Naukowych realizuje cele naukowe i kulturotwórcze, upowszechniające wiedzę. Wspiera misję polskiej nauki ofiarując uczestnikom możliwości pogłębienia wiedzy na temat historii nauki, genezy powstawania odkryć naukowych i rewolucyjnych wynalazków.

Serdecznie zapraszamy: https://youtu.be/CdZJKOBBxeU

Zachęcamy także do wzięcia udziału w wirtualnych targach edukacyjnych uczelni z całej Polski.

Wirtualne Targi Edukacyjne