Aktualności

Boże Narodzenie nie było raz,

Boże Narodzenie się powtarza –

W moim i Twoim życiu…

4grudzien2019 11W życiu każdego człowieka muszą być takie uroczyste chwile, dzięki którym stajemy się bardziej wrażliwi i serdeczni, bliscy i potrzebni. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia są doskonałą okazją do kultywowania szeregu pięknych zwyczajów wpisanych w tradycję II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce. Jednym z nich jest spotkanie opłatkowe. Uroczystość ta, zwana zwyczajowo „szkolną wigilią”, odbyła się 22 grudnia 2020r. i zgromadziła przy "świątecznym stole - zdalnie na platformie teams" całą społeczność szkolną. Nie zawiedli także pracownicy szkoły i rodzice.

Świąteczne spotkanie rozpoczął występ młodzieży przygotowany pod kierunkiem nauczyciela języka niemieckiego – Moniki Augustyniak. Uczniowie odegrali kilka scenek charakteryzujących współczesny styl życia, stanowiących punkt wyjścia do rozważań nad sensem Świąt i ich znaczeniem dla młodego pokolenia. Montaż słowno-muzyczny wprowadził zgromadzonych w uroczysty nastrój.

Na koniec przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Patrycja Smółkowska złożyła wszystkim życzenia byśmy umieli dzielić się sercem, jak opłatkiem. I by pokój zapanował nad światem.

Dyrektor szkoły, Adam Ochenkowski, podziękował młodzieży za przygotowanie części artystycznej i nawiązując do treści występu podkreślił, jak trudna i odpowiedzialna jest rola nauczyciela w dzisiejszych trudnych czasach. Okolicznościowe przemówienie zakończył świątecznymi życzeniami i przeczytaniem życzeń od instytucji, z którymi szkoła współpracuje. Na koniec zdalnie podzieliliśmy się opłatkiem.