Aktualności

Najzdolniejsi uczniowie naszej szkoły: z kl.IIIa Wiktoria Głowacka i z kl.IIa Bartosz Stolarczyk w dniu 30.11.2020r. otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość odbyła się zdalnie poprzez wideokonferencję zorganizowaną przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Z mazowieckich szkół ponadpodstawowych wyróżnionych zostało 988 uczniów. Zdobycie wymarzonego stypendium nie było łatwe.

Do osiągnięcia takich wysokich wyników konieczna jest systematyczność, pracowitość, dyscyplina, nieustanna nauka i praca w osiąganiu sukcesów - mówiła Aurelia Michałowska, mazowiecki kurator oświaty na zdalnej wideokonferencji z udziałem uczestników- "do osiągnięcia takich wysokich wyników konieczna jest systematyczność, pracowitość, dyscyplina, nieustanna walka z własnymi ograniczeniami i słabościami, w końcu każdy z nas lubi wypoczywać, bawić się, szczególnie Wy, gdyż jesteście bardzo młodymi osobami". Gratulowała nagrodzonym uzyskania stypendium i przekazała gorące pozdrowienia od Pana Mateusza Morawieckiego Premiera RP.

Każda szkoła mogła zgłosić tylko jednego kandydata z najwyższą średnią ocen, ale nie niższą niż 4,75 lub odznaczającego się szczególnym uzdolnieniem w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.

Bartek w roku szkolnym 2019/2020 otrzymał średnią ocen 5,06, Wiktoria otrzymała średnią ocen 5,0 i oprócz tej nagrody zostali uhonorowani Złotą Odznaką "Prymus Szkoły", Złotą Tarczą oraz nagrodą I stopnia Rady Rodziców.

stypendium 2020