Aktualności

Udział II SLO w konferencji MEN dot. projektu: "Edukacja włączająca"

 

edukacja waczajaca30 listopada 2020r. Społeczność szkolna II SLO im. Toniego Halika w Ostrołęce, tj. dyrektor szkoły p.Adam Ochenkowski, opiekun Samorządu Szkolnego p.Iwona Mościcka, przewodniczący Rady Rodziców p.Katarzyna Sokołowska, przewodnicząca Samorządu Szkolnego Patrycja Smółkowska i przedstawiciel instytucji współpracującej ze szkołą st.sierż. p.Bartosz Kaszubowski z 8. Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu k/Szczytna uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”.

Edukacja włączająca (inaczej inkluzyjna) to propozycja modelu edukacji, który uwzględnia różnorodność uczniów korzystających z placówek edukacyjnych i funkcjonujących w systemie edukacji formalnej. To projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej. Proponowana forma edukacji jest ideą i kierunkiem działań społecznych, w tym edukacyjnych, w których dąży się do włączenia osób z niepełnosprawnością do grupy osób pełnosprawnych. W celu jej pełnej realizacji poszukuje się rozwiązań systemowych, pedagogicznych oraz ideowych. W kształceniu tym podkreśla się akceptację różnorodności przez świadome społeczeństwo oraz dążenie do przezwyciężania barier w zakresie uczestnictwa w ogólnodostępnym systemie kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

Podczas spotkania konsultacyjnego odbyły się warsztaty dotyczące wypracowania propozycji służących wdrożeniu nowych rozwiązań lub modyfikacji rozwiązań obowiązujących w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Konferencja to wiele pytań, niejasności, ale jedno jest pewne Podmiotowość dziecka wyrasta z jego indywidualności i oznacza jego prawo do bycia sobą zgodnie z własną osobowością, zdolnościami i doświadczeniami. Podmiotowość to także przeświadczenie, że człowiek jest współtwórcą zdarzeń w otaczającym go świecie. Świadomie podejmującym działania, dokonującym wyborów, przyjmującym odpowiedzialność za podjęte zadania, za własne klęski i niepowodzenia, a edukacja włączająca jest tego najlepszym przykładam.