Aktualności

spotInternet jest częścią naszego życia, coraz częściej możemy się tam spotkać z negatywnymi, krzywdzącymi, pełnymi nienawiści komentarzami, często kłamliwymi. Zdarzają się również wrzucane do Sieci nagrania, obrazki, memy itp., które mają na celu ośmieszenie, gnębienie, obrażanie.

Zjawisko z jakim mamy do czynienia to tzw. hejt, czy też mowa nienawiści, które występuje najczęściej na różnych portalach społecznościowych, forach, czy stronach internetowych.

W ramach realizacji Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020, na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Komenda Główna Policji nagrała spot profilaktycznyo tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży. Zachęcamy do obejrzenia  spotu, skierowany jest on głównie do rodziców, na których spoczywa konieczność przygotowania dziecka do bezpiecznego korzystania z nowych mediów.

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

  Zapraszamy do spotu: STOP HEJTOWI wsród dzieci i młodzieży - Aktualności - Policja Mazowiecka