Aktualności

17620307 392363124468653 1805516438114073485 oNauczyciele języka polskiego, historii, religii II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce przeprowadzili warsztaty zgodnie z projektem zaproponowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt: „Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą w 2020r.”. Celem warsztatów było przeprowadzenie szkoleń doskonalących wiedzę i umiejętności nauczycieli w zakresie przedmiotowym, metodycznym z wykorzystaniem ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych do nauczania języka polskiego i w języku polskim, w tym Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej i podręcznika internetowego „Włącz Polskę!” oraz narzędzi teleinformacyjnych. Zajęcia edukacyjne prowadzone będą przez platformę Office 365 i aplikację Microsoft Teams dla 20 nauczycieli szkoły partnerskiej/Gimnzajum w Trokach na Litwie i upowszechniali:sylwetkę i dzieła Świętego Jana Pawła II, najnowszą historię Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy Warszawskiej w jej setną rocznicę, kulturowe dziedzictwo narodowe, z uwzględnieniem ustanowionych przez Sejm RP patronów na rok 2020: Leopolda Tyrmanda, hetmana Stanisława Żółkiewskiego, Romana Ingardena i Teodora Axentowicza.

Projekt MEN, którego wymagania formalne i merytoryczne II SLO spełniło, przebiegało w formie umożliwiającej udział Polaków mieszkających za granicą w sytuacji zagrożenia COVID – 19 oraz wdrażać nauczycieli do stosowania w systemie zdalnym ogólnodostępnych technik informacyjnych. Bliższe informacje znajdują się na stronie MEN/zadania publiczne.

 Artykuł na portalu Litwa 24