Aktualności

8bryg2020

5.Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej objęła patronat nad Oddziałem Przygotowania Wojskowego II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce. 01 października 2020r., podczas uroczystego podpisania porozumienia, pomiędzy płk. Mieczysławem Gurgielewiczem, dowódcą Brygady, a mgr Adamem Ochenkowskim, dyrektorem szkoły w obecności mgr Iwony Mościckiej, szkolnego koordynatora klas wojskowych.
Podpisane dziś porozumienie przyczyni się do realizacji programu szkolenia w OPW w ramach zezwolenia Ministerstwa Obrony Narodowej na utworzenie w każdym roku jednej klasy pierwszej na czas nieokreślony.
Brygada zobowiązana będzie do prowadzenia zajęć praktycznych na terenie Jednostki Wojskowej w kompleksie koszarowym K-0496, 52. batalionu lekkiej piechoty Komorowo oraz innych obiektach będących w użytkowaniu oraz pomocy instruktorskiej żołnierzy zawodowych. Co zakłada porozumienie?
„Zgodnie z postanowieniami współpracy brygada obejmie patronatem Oddział Przygotowania Wojskowego, który od 1 września funkcjonuje II Społecznym Liceum. Terytorialsi będą odpowiedzialni za realizacje części praktycznej programu. Zajęcia z uczniami odbywać się będą w kompleksie koszarowym 52. blp w Komorowie oraz na obiektach wojskowych dostosowanych do formy, metod i tematyki zajęć.” – informuje WOT.
Oddziały przygotowania wojskowego to nowe rozwiązanie oświatowe. Za jego realizację odpowiadają organy prowadzące szkoły. Program nauczania obejmie szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum ogólnokształcącego, w trakcie którego będą realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum. Program obejmie cztery podstawowe bloki tematyczne:
–szkolenie bojowe (w tym m.in. taktykę, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obronę przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe);
–szkolenie logistyczne (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa);
–szkolenie z wybranych przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych);
–podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP).

 

 

porozumienie

porozumienie1