Aktualności

8Lipowiec szkolenie2020 12W piątek 25 września 2020 roku klasy wojskowej II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce kolejny raz gościli w Jednostce Wojskowej w 8.Szczycieńskim batalionie radiotechnicznym w Lipowcu k/Szczytna. Wizyta była dalszą kontynuacją bardzo dobrej współpracy pomiędzy batalionem, a młodymi adeptami kierunku mundurowego naszej szkoły.

W oparciu o „Minimum programowe...” uczniowie zgłębiali znajomość budowy broni, oraz jej dane taktyczno- techniczne. Młodzież zapoznała się ze specjalistycznym sprzętem radiolokacyjnym znajdującym się na wyposażeni 8.Szczycieńskiego batalionu radiotechnicznego, zobaczyła jak wygląda monitorowanie przestrzeni powietrznej. Zwiedzono salę tradycji zgłębiając najważniejsze elementy historii związanej z założeniem i istnieniem jednostki. Kadeci aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach przygotowanych przez żołnierzy, np. nauka celowania na trenażerze "Cyklop". Zajęcia z musztry dopełniły zaplanowane zajęcia specjalistyczne.

Dziękujemy Panu dowódcy ppłk Mariuszowi Miłkowskiemu i instruktorom/żołnierzom zawodowym JW 2031 za zaangażowanie i przygotowanie zajęć dla młodzieży naszej szkoły.

Zapraszamy do GALERII