Aktualności

IISLO front male

Organ prowadzący II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce mgr Adam Ochenkowski ogłasza dnia 07 września 2020 roku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce.

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora IISLO