Aktualności

8Orzysz2019 28II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im.Toniego Halika było pierwszą w naszym mieście szkołą, w której powstały klasy mundurowe. Decyzja o ich uruchomieniu była strzałem w dziesiątkę. Nauka w klasie wojskowo - policyjnej umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej i przepustki na studia, a jednocześnie rozszerza horyzonty w kierunku pracy w służbach mundurowych.

Wieloletnie doświadczenie zostało docenione i zaowocowało przyznaniem przez Ministra Obrony Narodowej zezwolenia na utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego w ramach Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej na czas nieokreślony obejmującego coroczną rekrutację do klas pierwszych. W oddziale realizowane będzie szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W części teoretycznej program będzie realizowany przez szkołę, a w części praktycznej przez 5 Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej w Ciechanowie. Szkolenie kończyć będzie 50 - godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzony na początku ostatniego roku nauki.

Na prowadzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego Minister Obrony Narodowej udzielać będzie wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej przeznaczonej na umundurowanie uczniów i sprzęt niezbędny do realizacji programu.

Wprowadzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego nie koliduje z dalszym funkcjonowaniem klas o profilu wojskowo - policyjnym w II SLO w oparciu o innowację pedagogiczną. Nie zmienia także faktu wieloletniej, ugruntowanej współpracy z jednostkami wojskowymi i innymi służbami mundurowymi.

Oddział Przygotowania Wojskowego to rozszerzenie bogatej oferty szkoły i możliwość optymalnego rozwoju uczniów, których zapraszamy do rozpoczęcia nauki w tej wyjątkowej klasie.