Aktualności

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.”

9RozpoczecieRoku2020 2021 2We wtorek, 1 września uczniowie po raz pierwszy od kilku miesięcy poszli do szkoły. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej nauka w nowym roku szkolnym, pomimo sytuacji związanej z epidemią covid -19, będzie odbywała się w formie tradycyjnej.

Tradycyjnie już rok szkolny rozpoczął się Mszą św. o godz.8.30 w Sanktuarium pw. św.Antoniego Padewskiego (Klasztor). Następnie o godz.930 cała społeczność szkolna zebrała się w szkolnej sali gimnastycznej. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego Dyrektor szkoły Adam Ochenkowski przywitał zgromadzonych gości: majora Łukasza Wąsika z 15.Mazurskiego Batalionu Saperów w Orzyszu, por. Łukasza Demianiuka z 8. Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu k/Szczytna, przedstawiciela Komendy Policji w Ostrołęce i jednocześnie nauczyciela II SLO pana Daniela Zarębę oraz nowozatrudnionego nauczyciela biologii panią Annę Zaniewską, całą Radę Pedagogiczną i uczniów. Następnie nawiązał do wydarzeń mających miejsce 81 lat temu – do wybuchu II wojny światowej i przywołał słowa ówczesnego prezydenta RP Ignacego Mościckiego. W części skierowanej do uczniów Dyrektor szkoły zacytował Jana Pawła II: „musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni nie wymagali”. Zwrócił uwagę na konieczność pracy nad sobą, stawiania sobie wysokich celów i skuteczności w ich realizacji, aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły. Przypomniał o ofercie edukacyjnej: kołach zainteresowań, zajęciach artystycznych, które pomogą w realizacji młodzieńczych pasji oraz nagrodach dla uczniów za systematyczną i ciężką pracę. W tym miejscu także powrócił do osiągnięć uczennicy klasy IIIa Wiktorii Głowackiej oraz ucznia klasy IIA Bartosza Stolarczyka, którzy w ubiegłym roku szkolnym osiągnęli najwyższą średnią. Niestety ze względu na sytuację związaną z pandemią i licznych ograniczeniach, wyjazd do Londynu na wakacyjny kurs językowy, który miał być nagrodą, nie doszedł do skutku. Dyrektor szkoły życzył wszystkim uczniom sukcesów i samych dobrych ocen w nauce. 9RozpoczecieRoku2020 2021 22

Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie awansów zawodowych nauczycielom: pani Ilonie Mieszczyńskiej, pani Małgorzacie Kisiel i panu Markowi Jachnie, którzy w sierpniu tego roku uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Ostatnim punktem dzisiejszego spotkania był montaż słowno – muzyczny przygotowany przez nauczyciela języka polskiego i młodzież klas drugich i trzecich. Część artystyczna przede wszystkim poświęcona była kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie klasy IIB przywitali wszystkich po wakacyjnej przerwie, szczególnie serdecznie powitali młodzież rozpoczynającą naukę w II SLO: „ Dzisiejszy dzień to radosne spotkanie z koleżankami i kolegami po wakacyjnym wypoczynku, ale przede wszystkim niezwykły dzień i wielkie przeżycie dla nowo przyjętych uczniów naszej szkoły. To ich właśnie witamy szczególnie w szkolnej społeczności. Pamiętajcie, że nie taki diabeł straszny, jak go malują i że każdy z nas był kiedyś w pierwszej klasie. Początki na pewno nie będą łatwe, ale wierzymy, że nasza szkoła stanie się waszą szkołą a nauka w niej niech będzie dla was owocna i przyjemna”.

Na koniec oficjalnej części uroczystości Dyrektor szkoły omówił najważniejsze zasady funkcjonowania szkoły podczas trwania epidemii korona wirusa.

Pierwszy dzień w szkole po tych wyjątkowych wakacjach zakończył się spotkaniem wychowawców z uczniami w salach lekcyjnych.

Zapraszamy do GALERII