-= II SLO =- ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY

http://slo2.pl


                                                                                                                                                    

OLIMPIADA WIEDZY O PRAWIE - ETAP SZKOLNY
Redaktor: Dyrektor - Adam Ochenkowski   

 17 listopada 2014r. w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika trwała XVII Olimpiada Wiedzy o Prawie. Tematyka przewodnia tegorocznej Olimpiady to poszanowanie dla prawa. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 15 uczniów z klas: III b, III a, III c, III d.

Szkolna Komisja  pracowała w składzie:

  - Jolanta Ciszkowska- nauczyciel historii,
 - Tomasz Szmitko– nauczyciel wiedzy o społeczeństwie,
 - Adam Ochenkowski- dyrektor szkoły

Laureaci:

I miejsce – Przemysław Deptuła (III b),

II miejsce – Marlena Walczak (III a),

III miejsce – Maksymilian Głowacki (III d).

Do etapu okręgowego Olimpiady, który odbędzie się 28 lutego 2015r. w Ostrołęce zakwalifikowali się wszyscy wymienieni laureaci.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom życzymy wielu sukcesów na różnych polach.

 
JABŁKA DLA UCZNIÓW II SLO W OSTROŁĘCE
Redaktor: Luiza Maria Rutkowska   

Piątkowe przedpołudnie w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym minęło pod znakiem jabłek. Szkoła w ramach programu Agencji Rynku Rolnego wzięła udział mechanizmie „Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw”.

Jest to program pomocy Komisji Europejskiej polskim producentom poszkodowanych rosyjskim embargiem. Celem niniejszego mechanizmu jest skuteczne i ukierunkowane przekazanie środków wsparcia dla producentów owoców i warzyw, którzy wyprodukowane przez siebie określone produkty poddadzą operacji niezbierania plonów lub przekażą na bezpłatną dystrybucję. Produkty wycofane w celu bezpłatnej dystrybucji mogą być realizowane tylko do odbiorców zarejestrowanych w Rejestrze uznanych organizacji charytatywnych i uprawnionych innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych, prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego. Nasza szkoła dokonała takiej rejestracji już 10 października 2014r. W programie mogą uczestniczyć zarówno organizacje charytatywne jak i szkoły, domy dziecka, przedszkola, obozy dla dzieci.

2800 kg jabłek przyjechało z sadów grójeckich Pana Michała Cieślaka – 200 kartonów po 14kg. Owoce zostały przekazane szkole bezpłatnie. Dzięki programowi Agencji Rynku Rolnego uczniowie mają do dyspozycji prawie 3 tony świeżych i chrupiących polskich jabłek.  Jakość owoców  została potwierdzona świadectwem zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej Nr KO.8231.824.5.643.1.2014 przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych Rzeczpospolitej Polskiej Wojewódzki Inspektorat w Warszawie.

 
WOLNOŚĆ BEZ NAŁOGÓW
Redaktor: Iwona Mościcka, Katarzyna Sul   

W związku z obchodami Światowego Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, przypadającego na 20 listopada 2014r. młodzież naszej szkoły, realizująca program Szkoły Promocji Zdrowia uczestniczyła w akcji promującej zdrowy styl życia pt.: „Wolność bez nałogów, kocham i rozumiem….”, która miała na celu przeciwdziałanie uzależnieniom (alkoholizm, narkomania, dopalacze, a przede wszystkim palenie tytoniu) i odbyła się na Hali Widowiskowo – Sportowej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce. Uczniowie:  Justyna Rurka z kl. III A i Natalia Kędzierska z kl. I A przygotowały plakaty, które były zgłoszone do konkursu plastycznego o powyższej tematyce. Odbyły się również quizy o tematyce antynikotynowej, alkoholowej, uzależnienia od narkotyków i dopalaczy, pierwsza pomoc, bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W powyższych konkurencjach brali udział Milena Przybyłowska kl. II B, Daniel Baczewski kl. III C, Dominik Pliszka kl. I A, Ewa Mamajek kl. II B, Grzegorz Dawid kl. III C, Syliwa Rybak kl. III B, Patrycja Puławska kl. III B i Robert Czajkowski kl. III B.

I miejsce w konkurencji polegającej na przejściu toru przeszkód w autogooglach zajął Grzegorz Dawid z kl. III C. Natomiast w konkursie literacki trzyosobowa drużyna w składzie Sylwia Rybak, Patrycja Puławska i Robert Czajkowski z kl. III B zajęła III miejsce.

Ponadto uczniowie wykonywali badania pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu, mierzyli RR i tętno, poziom cukru, trój glicerydów i cholesterolu, BMI. Organizatorzy rozdawali ulotki propagujące życie bez palenia tytoniu oraz walkę z uzależnieniami.

W trakcie trwania akcji odbyły się występy artystyczne oraz młodzież zatańczyła taniec integracyjny zwany Belgijką.

Dzięki takim spotkaniom kształtujemy w naszej młodzieży postawę sprzyjającą życiu bez substancji psychoaktywnych oraz rozbudzamy w nich chęć do zdrowego stylu życia i większej aktywności fizycznej.

 
XVII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O PRAWIE
Redaktor: Dyrektor - Adam Ochenkowski   

W dniu 17 listopada 2014r. ruszyła XVII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie - eliminacje szkolne.

Patronat organizacyjny nad Olimpiadą objęli: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu  w Białymstoku. Preferencje dla finalistów i laureatów określa regulamin, w którym wymienione są uczelnie, na które finaliści i laureaci będą przyjmowani poza postępowaniem kwalifikacyjnym.

Do eliminacji szkolnych zgłosiło się 863 uczniów z 93 szkół ponadgimnazjalnych naszego kraju. Liczba uczestników i szkół biorących udział jest zbliżona do roku ubiegłego. Powodem zwiększenia jest powołanie na terenie kraju 16 Komitetów Okręgowych, żeby umożliwić młodzieży udział w Olimpiadzie. Obecnie prawie w każdym województwie jest powołany Komitet Okręgowy tej olimpiady. Udało się zorganizować dla młodzieży województwa podkarpackiego Komitet Okręgowy w Przemyślu. Młodzież na eliminacje okręgowe nie będzie musiała jechać aż do Zamościa. Do eliminacji okręgowych zakwalifikowani będą ci uczestnicy, którzy w wyniku rozwiązania testu wiedzy prawniczej otrzymają 25 punktów spośród 30 możliwych do uzyskania. Eliminacje okręgowe odbędą się 28 lutego 2015 r. w siedzibach komitetów okręgowych, a eliminacje centralne dnia 28 marca 2015r.  w siedzibie organizatora. Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły www.slo2.pl  w zakładce: Olimpiada Wiedzy  o Prawie.

Do Olimpiady z terenu województwa mazowieckiego zgłosiło się 82 uczestników z 7 szkół: z Ostrołęki ( II SLO), z Radomia ( III LO, IV LO i VI LO), Warszawy ( XLVII LO), Przasnysza ( LO).

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 6 z 307
Pokaz slajdów

LINKI

STATYSTYKA

gości: 879696