-= II SLO =-
facebook
ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY

http://slo2.pl


                                                                                                                                                    

OGŁOSZENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROKU SZKOLNEGO
Redaktor: Dyrektor - Adam Ochenkowski   

P O W I A D O M I E N I A  !

 

 • Dnia 30 czerwca 2015 r. ok. godz.1300 wyniki egzaminu maturalnego i odbiór świadectw.
 • Dnia 28 sierpnia 2015 r. o godz.1000 odbędzie się spotkanie dyrektora i wychowawców z uczniami klas I ( mała aula ).
 • Wykazy podręczników znajdują się na stronie internetowej szkoły – WWW.slo2.pl
 • Dnia 27 sierpnia 2015r. o godz.1000 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej otwierające nowy rok szkolny 2014 /2015.
 • Dnia 24.08.2015r. o godz.800 odbędą się egzaminy poprawkowe z I przedmiotu.
 • Dnia 25.08.2015r. o godz.800 odbędą się egzaminy poprawkowe z II przedmiotu.
 • Dnia 25.08.2015r. o godz.900 odbędą się pisemne i ustne poprawkowe egzaminy maturalne w macierzystej szkole czyli w II SLO.
 • Dnia  26.08.2015r. od godz.800 odbędą się komisje egzaminacyjne na awans zawodowy nauczyciela kontraktowego i mianowanego.
 • W dniach 25-26.09.2015r. planowany jest biwak integracyjny dla klas pierwszych mundurowych ( wojskowo – policyjnych ). W tym samym czasie pozostałe klasy II mogą wspólnie z wych. wyjechać też na biwak integracyjny.
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 1 września 2015 r. o godz.930, Msza św. w Klasztorze o godz. 830.
 
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
Redaktor: Emilia Zyra   

 W dniu 26 czerwca 2015 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2014/2015. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście w osobach Pan Andrzej Kania - Poseł na Sejm RP, por. Mariusz Zaorski - przedstawiciel Dowódcy 8. Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu k/Szczytna, mjr Robert Jabłoński - Dowódca 1 Batalionu Zmechanizowanego 15 Giżyckiej Brygady, ppor. Dariusz Garliński - przedstawiciel Dyrektora Zakładu Karnego w Przytułach Starych.   Uroczystość prowadził przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Konrad Gut.

Dyrektor Szkoły mgr Adam Ochenkowski serdecznie przywitał wszystkich zgromadzonych. Dyrektor podsumował mijający rok szkolny, gratulował uczniom osiągniętych wyników, dziękował za współpracę nauczycielom, rodzicom oraz pracownikom szkoły. Uczniowie ze średnią co najmniej 4,75  otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, nagrodę książkową oraz "Złotą Tarczę". Wśród nich znaleźli się: Renata Wujkowska, Martyna Brejnak. "Złotą Odznakę Prymusa Szkoły" otrzymali: Walczak Marlena, Przemysław Deptuła. Decyzją Rady Pedagogicznej Renata Wujkowska została kandydatką do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dyrektor wręczył również dyplomy i nagrody uczniom, którzy osiągnęli średnią co najmniej 4,0, a także nagrodził uczniów zajmujących wysokie miejsca w konkursach: literackim, historycznym,  ortograficznym. 28 uczniów otrzymało średnią ocen 4,0 i więcej i w nagrodę wyjechali na wycieczkę krajoznawczą na Litwę. Dyrektor wyróżnił również uczniów reprezentujących szkołę na VIII Samorządowej Gali Uczniowskiej: Przemysława Deptułę, Natalię Kędzierską oraz Radosława Matusiaka. 

Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Barbara Mamajek  podziękowała Dyrektorowi oraz nauczycielom za trud włożony w wychowanie i nauczanie, a młodzieży życzyła udanych i bezpiecznych wakacji.

 Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna, którą przygotowali uczniowie klas I i II pod opieką Pani Emilii Zyry oraz Pani Bożeny Dobczyńskiej.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego Konrad Gut podziękował Dyrektorowi, nauczycielom, pracownikom szkoły za kształtowanie godnych postaw młodzieży, Życzył udanego, zasłużonego wakacyjnego odpoczynku, a symbolicznym gestem podziękowania były kwiaty.

Po uroczystości nastąpiło spotkanie wychowawców z młodzieżą, rozdanie świadectw. W wakacyjnych nastrojach uczniowie opuszczali mury szkoły aby powrócić do szkoły za 2 miesiące.

 
OBÓZ TAKTYCZNY W BEMOWIE PISKIM K/ORZYSZA
Redaktor: Dyrektor - Adam Ochenkowski   

W dniach 23-25.06.2015 uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w obozie taktycznym na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim przy współpracy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Dzięki uprzejmości Dowódcy Pana ppłk.Jarosława Wyszeckiego młodzież zgłębiała podstawową wiedzę z wyszkolenia ogólnowojskowego.

Zakwaterowana była w jednym z bloków koszarowych na terenie jednostki. Podczas kilku dni spędzonych na obiekcie   kadeci  IISLO mogli poczuć się jak żołnierze:  600 – pobudka, 615 zaprawa poranna, dalej toaleta , śniadanie, apel poranny i zajęcia szkoleniowe z musztry ( marsz krokiem równym i defiladowym, zwroty w miejscu i marszu, oddawanie honorów), nauka regulaminów i stopni wojskowych, między czasie posiłki  i  o 2200 - capstrzyk.  W pierwszym dniu obozu kadeci poznali sprzęt wojskowy w JW Orzysz. Wieczorem odbyło się ognisko integracyjne z młodzieżą klas wojskowych z LO w Orzyszu. Uczniowie odbyli zajęcia na symulatorze pola walki „ŚNIEŻNIK” gdzie mając do dyspozycji ok 30 rodzajów broni min.:  karabiny wyborowe, granatniki, moździerze, karabinki kbk AK, karabiny maszynowe, Beryle dzięki, którym można prowadzić ćwiczenia bojowe w rozmaitych warunkach terenowych i klimatycznych. Następnego dnia odbyły się zajęcia strzeleckie (budowa broni, przyjmowanie postaw strzeleckich), inżynieryjno- saperskie ( okopywanie, maskowanie w terenie), szkolenie taktyczne ( pokonywanie terenu różnymi sposobami, obrona zajmowanych pozycji, atak na umocnienia przeciwnika), zajęcia z topografii ( orientowanie się w terenie, posługiwanie się mapą, marsz na azymut). Ostatniego dnia od samego rana było strzelanie z kbks ( prezentacja broni na wyposażeniu 1bz 15 BZ, budowa broni). Jako ostatnie zajęcia, które były do zrealizowania w planie obozu to ratownictwo medyczne i transport rannego na polu walki. Na zakończenie odbyło się spotkanie z dowódcą OSWL i przyznanie kolejnego stopnia wojskowego: młodszego kadeta i kadeta. Choć pogoda nie była zbyt łaskawa, zajęcia odbywały się z zapałem i często okraszane humorem.

Trzy dni minęły bardzo szybko, mimo sprzątania rejonów i spania na niewygodnych wozach, wszyscy miło  będą wspominać zajęcia w JW w Bemowie Piskim prowadzone przez żołnierzy zawodowych  z  15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

 Serdecznie dziękuję Panu Dowódcy Ośrodka Szkolenia Poligonowego w bemowie Piskim ppłk. Jarosławowi Wyszeckiemu oraz żołnierzom zawodowym 15 GBZ-1BZ Orzysz za pomoc w przeprowadzeniu i zorganizowaniu obozu kondycyjno - szkoleniowego: dowódcy mjr Robertowi Jabłońskiemu, ppor. Grzegorzowi Pasternakowi,  kpr. Pawłowi Misiakowi, st.szer. Radosławowi Stachurzewskiemu, st.szer. Michałowi Skrajnemu, st.szer. Grzegorzowi Dobrzyńskiemu, st.szer. Marcinowi Jagłowskiemu, st.szer. Sławomirowi Strzelczykowi, szer. Bartłomiejowi Sztromowi, szer. Adamowi Ostrowskiemu, st.szer.Adrianowi Kolbusowi, szer. Marcinowi Statkiewiczowi, szer. Krzysztofowi Kosiorkowi, szer. Jackowi Kowalczykowi, kpr. Pawłowi Gryzełko, kpr. Kamilowi Popielarczykowi, szer. Robertowi kaczanowskiemu, szer. Mariuszowi Kucharczykowi, szer. Grzegorzowi Trochimowi, st.szer.Tomaszowi Gronowskiemu, st.kpr. Tomaszowi Perkowskiemu, kpr. Robertowi Byrskiemu, kpr. Krzysztofowi Maciejewiczowi, kpr.  Pawłowi Prusinowskiemu, st.szer. Marcinowi Lipińskiemu, st.szer.Łukaszowi Stadnikowi, por. Jarosławowi Dudzie, st. szer. Maciejowi Kosińskiemu, st. szer. Łukaszowi Domusiewiczowi, st.szer. Marcinowi Gutowskiemu. Jednocześnie dziękuję Panu mjr Wiesławowi Białczakowi za koordynowanie działań organizacyjnych przed obozem i w trakcie pobytu, nauczycielom: p. Iwonie Mościckiej, p. Tomaszowi Szmitko za sprawowanie opieki pedagogicznej nad młodzieżą.

Listy gratulacyjne od Dowódcy otrzymali następujący kadeci: Adrian Zimkowski, Radosław Mateusiak, Bogumiła Nowak, Edyta Falba, Wiloleta Wiśniewska, Bartłomiej Subczyński, Damian Szczubełek, Rafał Mierzejewski, Michał Kaczmarczyk, Kamil Pieńkosz.

 

 

 

 
NAJLEPSZA ŚREDNIA, WYBITNY TALENT, ZASŁUŻONY SPORTOWIEC W SZKOLE
Redaktor: Bożena Dobczyńska   

VIII Samorządowa Gala Uczniowska pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęka, jak co roku wyróżniła i nagrodziła uczniów za wybitny talent, wysoką średnią oraz osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2014/15. Nie zabrakło także naszych najlepszych uczniów, wśród których za najwyższą średnią ocen 5,0 został nagrodzony Przemysław Deptuła, absolwent klasy III B- były Przewodniczący Samorządu Szkolnego i stypendysta Kapituły Toniego Halika. Reprezentował szkołę w finałach VI oraz VII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych w Pile oraz II Przeglądzie Musztry Paradnej.

W kategorii wybitny talent, pasja twórcza wyróżniona została uczennica klasy I A- Natalia Kędzierska, która jest uzdolnienia plastyczne, posługuje się szerokim wachlarzem umiejętności manualnych. Dzięki systematycznej pracy rozwija swoje zainteresowania plastyczne, wykazuje nadprzeciętne zdolności posługując się rożnymi technikami malarskimi. Wykonuje formy przestrzenne i półprzestrzenne z gipsu. Fotografuje, maluje na szkle, drewnie i płótnie różnymi technikami.

Za wybitne zasługi w dziedzinie sportowej został zauważony uczeń klasy I B- Radosław Mateusiak, który reprezentował szkołę na  licznych zawodach i turniejach. Zajął trzecie miejsce w biegu na 100 m w Otwartych Mistrzostwach Ostrołęki, trzecie miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej plażowej chłopców, pierwsze miejsce w biegu na 200 m w Otwartych Mistrzostwach Ostrołęki, trzecie miejsce w XVI Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Radomiu, pierwsze miejsce w III Biegu ulicznym o Puchar Wójta "Bawmy się trzeźwo i żyjmy zdrowo". Z racji wyjazdu ucznia na Obóz Taktyczny, zasłużony puchar i nagrodę odebrała pani wychowawczyni mgr Iwona Duszak.

Uczniowie zostali nagrodzeni okazałymi publikacjami książkowymi, pucharami
 i dyplomami.

Gratulujemy wyróżnionym uczniom i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich pasji, talentów i zainteresowań, gdyż   „Talent jest darem uniwersalnym, ale potrzeba wielkiej odwagi, żeby go wykorzystać. Nie bój się być najlepsza(y).” Paulo Coelho

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 6 z 350
Pokaz slajdów

LINKI

STATYSTYKA

gości: 1103634