-= II SLO =-
facebook
ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY

http://slo2.pl


                                                                                                                                                    

NOWELIZACJA UMOWY PATRONACKIEJ POMIĘDZY SZKOŁĄ A POLICJĄ
Redaktor: Daria Piersa-Lenda   

W dniu 11 stycznia 2017 r. została zawarta Umowa Patronacka pomiędzy II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika reprezentowanym przez mgr. Adama Ochenkowskiego – Dyrektora Szkoły, a Komendantem Miejskim Policji w Ostrołęce – mł. insp. dr Rafałem Kubickim. Umowa obejmuje patronat  klas policyjno-wojskowych, w ramach którego Komendant Miejski Policji w Ostrołęce:

- umożliwi, młodzieży z klas o profilu policyjno-wojskowym, uczestnictwo w zajęciach w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce.

- zapewni, w ramach realizowanego programu nauczania klas o profilu policyjno-wojskowym, ustalaną, w każdym semestrze roku szkolnego, liczbę wykładów prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę Policji;

- umożliwi, młodzieży z klas o profilu policyjno-wojskowym, udział w akcjach i imprezach organizowanych przez Komendę Miejską Policji w Ostrołęce na rzecz bezpieczeństwa, w zakresie i terminach każdorazowo uzgodnionych przez strony.

Cel tego porozumienia to wspólna realizacja zadań na rzecz edukacji oraz propagowanie działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego i profilaktyki; kształtowanie postaw patriotycznych oraz społecznych przez młodzież. Istotą jest także podwyższanie jakości edukacji oraz wychowania uczniów IISLO w duchu poszanowania prawa i poczucia obowiązku służby obywatelskiej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele młodzieży klas policyjno-wojskowych. Na koniec spotkania odbyło się szkolenie dla uczniów poprowadzone przez Naczelnika Wydziału Prewencji podkom. Sylwestra Marczaka, którego tematem były zasady postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren szkoły oraz  negocjacje policyjne. 

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ  

 
Nowe konkursy
Redaktor: Iwona Mościcka   

W ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie zapraszamy do udziału w nowych konkursach.

Regulaminy w dziale   Promocja zdrowia.  

Zapraszamy!  

 
Szkolne Jasełka Bożonarodzeniowe
Redaktor: Rafał Mędelski, katecheta   
,,Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość zwiększyłeś wesele.”
(Iz 9,1-2)
 

W czwartek 22 grudnia 2016r. w naszej wspólnocie szkolnej rozpoczęliśmy uroczysty, wyjątkowy czas świąteczny. Nasi uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: Moniki Augustyniak i katechety Rafała Mędelskiego, zaprosili nas na wyjątkowe spotkanie z nowo narodzonym Jezusem. 

Nasz świąteczny apel rozpoczął się od wystąpienia Bartłomieja Subczyńskiego – przewodniczącego Samorządu Szkolnego, a następnie zabrał głos p. Dyrektor Adam Ochenkowski, który w swoim przemówieniu wzbudził w nas pragnienie jak najlepszego i jak najbardziej radosnego przeżycia nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Przekazał również życzenia świąteczne, które wpłynęły do naszej szkoły.

Po krótkich wystąpieniach nadszedł czas na część artystyczną. Część językowa to piękna podróż po różnych krajach, gdzie uczniowie – jak prawdziwi przewodnicy – zagłębiali nas w kulturę, tradycję przeżywania świątecznego czasu. Zagościliśmy w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, gdzie uczniowie w językach narodowych przekazali nam wiedzę jak również podzielili się pięknem, urokiem przeżywanych świąt. Prezentacji towarzyszyła tradycyjna muzyka świąteczna, piosenki i kolędy wykonane przez naszych uczniów. W ten sposób weszliśmy w atmosferę świątecznego czasu. Następnie nasi zdolni uczniowie, młodzi aktorzy przedstawili jasełka. Była to forma uwspółcześniona, która w sposób szczególny miała w nas wzbudzić pragnienie narodzenia w nas samych, naszych sercach – Jezusa. Właściwego przygotowania i przyjęcia oraz zauważenia w drugim człowieku – Syna Bożego.

W atmosferze zadumy, refleksji ale przede wszystkim ogromnej radości wspólnie podzieliliśmy się opłatkiem składając sobie najserdeczniejsze życzenia.

 ,,A wczora z wieczora, A wczora z wieczora,
Z niebieskiego dwora, Z niebieskiego dwora”

,,Przyszła nam nowina, Przyszła nam nowina:

Panna rodzi Syna, Panna rodzi Syna”

,,Boga prawdziwego, Boga prawdziwego,

Nieogarnionego, Nieogarnionego” 

 

 
Jasełka w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych
Redaktor: Rafał Mędelski, katecheta   

,,Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię”

 

Naszą małą - jak należy stwierdzić – tradycją adwentową jest dzielenie się Bożym Słowem oraz nadzieją i radością towarzyszącą przyjściu, nowo narodzonego Jezusa. Nasza społeczność uczniowska II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika wraz z Dyrektorem Adamem Ochenkowskim oraz katechetą Rafałem Mędelskim udała się do Zakładu Karnego w Przytułach Starych by tam zanieść i podzielić się radością, nadzieją, wiarą i miłością oraz zadumą nad wielką tajemnicą Bożego Narodzenia.

Nasze wyjątkowe, świąteczne spotkanie rozpoczęło się od wędrówki po różnych krajach, by zaczerpnąć wiedzy, zagłębić się w kulturę przeżywania świątecznego czasu. Uczniowie stali się swoistymi przewodnikami, zagościliśmy w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech. Odwiedzinom towarzyszyła piękna tradycyjna muzyka świąteczna, kolędy oraz teksty w językach narodowych pieczołowicie przygotowanych przez naszych uczniów. W ten sposób zostaliśmy wprowadzeni w atmosferę świąteczną. Nasi uczniowie stali się aktorami, przywdziali stroje i wystawili jasełka. Ukazali nam perspektywę uwspółcześnioną, w której fundamentem stało się osobiste wędrowanie przez codzienność i dojście do Tego, który daje wiarę, że to, co niemożliwe, to co trudne daje życie. Przyjdź do Tego, który daje Miłość.

Nasi młodzi aktorzy rozbudzili w każdym oglądającym nadzieję Bożego Narodzenia. Na pewno pojawiła się refleksja, zaduma nad sensem przygotowania własnego serca na narodziny Jezusa. Nasz apel zakończyliśmy wspólnym dziękczynieniem oraz złożeniem serdecznych, świątecznych życzeń. 

   

 

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 6 z 435
Pokaz slajdów

LINKI

STATYSTYKA

gości: 1728612