-= II SLO =- ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY

http://slo2.pl


                                                                                                                                                    

OGŁOSZENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
Redaktor: Dyrektor - Adam Ochenkowski   

P O W I A D O M I E N I A  !

 • Dnia 27 czerwca 2014 r. ok. godz.1300 wyniki egzaminu maturalnego i odbiór świadectw.
 • Dnia 29 sierpnia 2014 r. o godz.1000 odbędzie się spotkanie dyrektora i wychowawców z uczniami klas I ( sala gimnastyczna ).
 • Wykazy podręczników znajdują się na stronie internetowej szkoły – WWW.slo2.pl
 • Dnia 28 sierpnia 2014r. o godz.1000 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej otwierające nowy rok szkolny 2014 /2015.
 • Dnia 25.08.2014r. o godz.800 odbędą się egzaminy poprawkowe z I przedmiotu.
 • Dnia 26.08.2014r. o godz.800 odbędą się egzaminy poprawkowe z II przedmiotu.
 • Dnia 26.08.2014r. o godz.900 odbędą się pisemne i ustne poprawkowe egzaminy maturalne w macierzystej szkole czyli w II SLO.
 • Dnia  27.08.2014r. od godz.1200  odbędą się komisje egzaminacyjne na awans zawodowy nauczyciela mianowanego.
 • W dniach 19-20.09.2014r. planowany jest biwak integracyjny dla klas pierwszych mundurowych ( wojskowo – policyjnych ). W tym samym czasie pozostałe klasy II mogą wspólnie z wych. wyjechać też na biwak integracyjny.
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 1 września 2014 r. o godz.930, Msza św. w Klasztorze o godz. 830.
 
WYNIKI MATURY 2014
Redaktor: Dyrektor - Adam Ochenkowski   

 W dniu 27 czerwca 2014r. tegoroczni absolwenci otrzymali świadectwa dojrzałości.

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 86 absolwentów + 7 absolwentów podwyższało wynik z lat ubiegłych.

Świadectwo dojrzałości otrzymało 70 tegorocznych absolwentów co stanowi 81,4% zdawalności matury w II SLO im. Toniego Halika.

Do egzaminu poprawkowego z jęz. polskiego 26 sierpnia 2014r. o godz. 900 przystąpi 12 absolwentów, a z matematyki 3 osoby, jedna osoba będzie zdawała ustny egzamin z języka angielskiego. Razem do poprawek przystąpi 16 absolwentów. Mamy nadzieję, że uda się uczniom zdać poprawkę i otrzymać 12 września 2014r. świadectwo dojrzałości.

 Wszystkim absolwentom gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy powodzenia na wymarzonych uczelniach.

 
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
Redaktor: Emilia Zyra   

 W dniu 27 czerwca 2014 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2013/2014. Uroczystość prowadził przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Przemysław Deptuła.

Dyrektor Szkoły mgr Adam Ochenkowski serdecznie przywitał wszystkich zgromadzonych. Dyrektor podsumował mijający rok szkolny, gratulował uczniom osiągniętych wyników, dziękował za współpracę nauczycielom, rodzicom oraz pracownikom szkoły. Uczniowie ze średnią co najmniej 4,75  otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, nagrodę książkową oraz "Złotą Tarczę". Wśród nich znaleźli się: Marlena Walczak, Przemysław Deptuła, Maksymilian Głowacki, Aneta Dudziec, Aneta Sobieraj. Dodatkowo "Złotą Odznakę Prymusa Szkoły" oraz nagrodę przyznawaną przez Kapitułę Fundacji Patrona Szkoły Toniego Halika - zagraniczny wyjazd wakacyjny otrzymała Marlena Walczak. Dyrektor wręczył również dyplomy i nagrody uczniom, którzy osiągnęli średnią co najmniej 4,0, a także nagrodził uczniów zajmujących wysokie miejsca w konkursach: literackim, historycznym,  ortograficznym. 54 uczniów otrzymało średnią ocen 4,0 i więcej i w nagrodę wyjechali na wycieczkę krajoznawczą na Litwę. Klasa Ib otrzymała puchar przechodni Dyrektora Szkoły za wygraną w Turnieju Piłki Siatkowej. Dyrektor wyróżnił również uczniów reprezentujących szkołę na VII Samorządowej Gali Uczniowskiej: Marlenę Walczak, Katarzynę Ulewicz oraz Milenę Kołoszko.

Przewodniczący Rady Rodziców Pan Adam Surmecki dziękował Dyrektorowi oraz nauczycielom za trud włożony w wychowanie i nauczanie, a młodzieży życzył udanych i bezpiecznych wakacji. W tym roku szkolnym skończyła się kadencja pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Rodziców, dyrektor i uczniowie podziękowali za trzyletnią współpracę.

 Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna, którą przygotowali uczniowie klasy IIb   i IIc pod opieką Pani Emilii Zyry oraz Pani Bożeny Dobczyńskiej.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego Przemysław Deptuła podziękował Dyrektorowi, nauczycielom, pracownikom szkoły za kształtowanie godnych postaw młodzieży, Życzył udanego, zasłużonego wakacyjnego odpoczynku, a symbolicznym gestem podziękowania były kwiaty.

Po uroczystości nastąpiło spotkanie wychowawców z młodzieżą, rozdanie świadectw.

W wakacyjnych nastrojach uczniowie opuszczali mury szkoły aby powrócić do szkoły za 2 miesiące.

 
NAGRODA DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW - WYCIECZKA NA LITWĘ
Redaktor: Anna Jarnutowska   

                 Każdy rok szkolny w naszej szkole wieńczy pewna tradycja. Oto zasłużeni uczniowie,  którzy zanim otrzymają nagrody i wyróżnienia na gali finałowej, mogą udać się na wycieczkę, tzw. „Wycieczkę Nagrodę”. Ten zaszczyt przypadł w tym roku szkolnym 31 uczniom spośród 54 nagrodzonych, którzy osiągnęli średnią ocen rocznych 4,0 i wyżej, a także swoją działalnością zasłużyli się na rzecz szkoły.

            Trasy naszych szkolnych wyjazdów prowadziły już we wszystkie kierunki geograficzne. Tym razem nie był to Toruń – miasto naszego Patrona – Toniego Halika, nie chadzaliśmy po piasku morskim w Gdańsku, ale naszym odczuciom krajoznawczym została poddana Litwa, która oczarowała nas swoim urokiem.

            Dnia 25 czerwca 2014 r. podążyliśmy w przygraniczną krainę szlakiem TROKI- WILNO-DRUSKIENNIKI. Dla jednych była to podróż w nieznane, dla innych kolejna wyprawa, by znów na nowo z zachwytem odkryć litewskie krainy.

             Przed autentycznym zetknięciem się z kulturą litewską, mogliśmy już w trakcie podróży posłuchać piosenek, nowinek, a także wiadomości Radia z Wilii, które jest dźwiękowym ośrodkiem polskiej kultury, głównie dla ok. 7% Polaków zamieszkujących Litwę. Rozgłośnia ma na celu podtrzymywać ducha narodowego w kraju i nie tylko. Mimo przekroczenia granicy, my również czuliśmy się jak u siebie w domu.

            Punktem docelowym naszych wojaży jako pierwsza była Partnerska Szkoła w Trokach. Czule powitał nas dyrektor tej oto polskiej szkoły – Marian Kuzborski. Dzięki niemu mogliśmy wysłuchać  i porównać zasady naszych systemów edukacyjnych i funkcjonowania placówek, posiadających wspólną ideę, krzewienia tożsamości polskiej. Na pamiątkę miłego przyjęcia i wspólnej braterskiej więzi Dyrektor Szkoły Adam Ochenkowski podarował zaprzyjaźnionej szkole ekspozycję pary kurpiowskiej, życząc sobie wzajemnie częstych spotkań i polsko-litewskich serdecznych uścisków.

            Kolejnym elementem naszych odczuć percepcyjnych stał się Zamek Rycerski w Trokach, położony na malowniczym jeziorze Galwe.  Prowadził do niego drewniany pomost i zwodzony most w otoczeniu fosy. Ta średniowieczna gotycka fortyfikacja zbudowana, by strzec naród litewski przed wrogiem, była siedzibą księcia Witolda i księżnej. Chadzając po krużgankach, dziedzińcu i zamkowych komnatach, mogliśmy poczuć się jak za dawnych lat. Oglądając sprzęty codziennego użytku: stroje, poroża, skóry zabitych zwierząt, meble, numizmaty, zastawy stołowe, przenieśliśmy się  do czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego.

            W miasteczku podziwialiśmy również, dające się spostrzec, specyficzne małe domki o ścianach frontowych z trzema oknami, a także Kinesy – świątynie, świadectwa kultury religijnej Karaimów.

            Litwa urzekła nas najstarszym cmentarzem litewskim Na Rossie. To tu modliliśmy się przed pomnikiem z napisem „Matka i serce syna”, gdzie spoczywa symbol uczuć bojownika o wspólną lepszą przyszłość narodu litewskiego i polskiego, słynnego „Dziadka” – Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jakże miło było usłyszeć z ust okolicznej starszej mieszkanki wspomnień recytatorskich narodowego patrioty.

            Dzięki przewodnikowi wileńskiemu mogliśmy dowiedzieć się jak najwięcej o znaczących miejscach krajoznawczych, kultu religijnego, różnego typu znaczących instytucjach państwowych stolicy Litwy, m.in. Katedra Wileńska pod wezwaniem św. Stanisława,  Plac Katedralny z pomnikiem założyciela miasta Giedymina, prawosławna cerkiew św. Ducha, pomnik Adama Mickiewicza odsyłający do kanwy „Dziadów” cz. III, Ostra Brama, barokowy o pięknych stiukowych rzeźbach  - kościół św. Pawła i Piotra,  gotycki - św. Anny, św. Kazimierza,  Anioła, Klasztor Bazylianów, miejsce więzienia Adama Mickiewicza, Pałac Prezydencki, Uniwersytet Wileński, dworce komunikacyjne, markety, filharmonie.

            Najpiękniejsze widoki mogliśmy ujrzeć z tarasów widokowych z Puszkarni -  Park Regionalny Kolonii Wileńskiej, a dokładnie Dolinę Wilenki, a także na panoramę całego „zielonego miasta” spod pomnika Trzech Krzyży, postawionych na znak śmierci trzech męczenników, postumentu przestrogi dla wroga.

            Zauroczyła nas dzielnica wileńska – Zarzecze, zwana Republiką. To miejsce wąskich uliczek skupiających najznakomitszych ludzi nauk i sztuki, w pobliskich kawiarniach, sklepikach, miejscach celebrowania dnia codziennego. Symbolem artystycznego i kulturalnego życia tej okolicy jest Pomnik Anioła, trąbiącego w róg, na znak jedności ziemi i nieba.

             Twórcze dusze szukają natchnienia nad Wilenką, zostawiając często swoje arcydzieła nad rzeczką, zakochani uwieczniają swoja miłość na kłódkach przytwierdzonych do pomostu, wypisując na nich inicjały imion, mieszkańcy wyznają zasady własnej Konstytucji Republiki Zarzecza, twierdząc, że każdy ma prawo do wolności i indywidualności, choć za nią odpowiada, prawo do wielkości i nieśmiertelności, przynależności narodowej, prawo do szczęścia i do tego, żeby umrzeć, choć nie jest to obowiązek, a okoliczni degustatorzy pozdrawiają nas Polaków hasłem: „Witamy Polsko!” albo „Pozdrawiamy Kurpie!”.

Litwa pozostanie w naszej pamięci jako kraj wspólnej przeszłości, o zamierzchłych niepowtarzalnych zabytkach, którym monumentalności dodają rzeki i jeziora, na tle rozległej zieloności, z każdego Jej skrawka wyzierająca pewna nieodgadniona tajemnica ducha litewskiego narodu: pełnego szczerych uczuć i okazywanych więzi międzyludzkich.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 6 z 292
Pokaz slajdów

LINKI

STATYSTYKA

gości: 818343